@yourfavooliviaaa - Olivia👼🏻

@yourfavooliviaaa

Olivia👼🏻

🇺🇸 chicago 🪣🧺🧼🫧 do not check my lG pls 🔗 @olivia.blhr


🧡 2.7M
🦄 347.8K followers
🏹 404 following
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
3 weeks ago
25.12K
2.57K
10
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
4 weeks ago
30.54K
2.61K
9
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
4 weeks ago
34.66K
2.6K
18
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
31.51K
2.26K
7
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
23.54K
1.41K
4
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
25.64K
1.87K
14
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
31.43K
2.22K
25
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
29.33K
2.19K
15
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
31.53K
2.72K
6
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
21.68K
1.15K
8
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
35.34K
2.77K
10
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
22.78K
1.58K
8
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
21.17K
1.32K
12
yourfavooliviaaa
@Olivia👼🏻
1 month ago
18.2K
741
5