@oumousolo - oumou

@oumousolo

oumou

she/her yea i’m anticapitalist ☭ terfs and swerfs should stay away.


🧡 2.33M
🦄 78.63K followers
🏹 722 following
oumou
oumou
1 day ago
@oumou
144 40 1
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
12.57K 0 100
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
429 0 7
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
385 0 0
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
280 0 1
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
1.16K 0 14
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
944 15 4
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
209 11 0
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
241 11 1
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
95 8
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
3.87K 285 13
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
13.65K 340 317
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
13.06K 422 216
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
1.54K 105 3
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
17.16K 802 370
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
3.06K 156 14
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
2.36K 223 22
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
14.07K 288 117
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
4.75K 234 11
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
479 24 4
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
25.55K 690 485
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
23.08K 706 166
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
1.6K 78 16
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
1.68K 78 11
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
2.42K 85 21
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
8.71K 593 125
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
1.72K 71 6
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
876.92K 24.8K 32.65K
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
33.65K 1.09K 91
oumou
oumou
1 week ago
@oumou
3.22K 123 13