türk

1.8B views
Nesfliks
Nesfliks
1 year ago
@Nesfliks
114.34K 483 5.06K
Melih Erdem
Melih Erdem
1 year ago
@Melih Erdem
168.2K 1.02K 6.15K
Melih Erdem
Melih Erdem
1 year ago
@Melih Erdem
184.8K 1.2K 4.28K
Yusuf Fehmi Genç🇹🇷
@Yusuf Fehmi Genç🇹🇷
134.47K 1.02K 631
ali öztürk (Tonyalı)
@ali öztürk (Tonyalı)
340 14 1
Emre Balım
Emre Balım
1 year ago
@Emre Balım
880.9K 4.58K 7.4K
Melih Erdem
Melih Erdem
1 year ago
@Melih Erdem
145.7K 3.56K 1.37K
Tik Toker
Tik Toker
1 year ago
@Tik Toker
221.92K 2.17K 2.08K
Levent GÜL
Levent GÜL
1 year ago
@Levent GÜL
133.99K 845 1.13K
Sahra Dilara Şahin
@Sahra Dilara Şahin
420.3K 1.94K 6.59K
Abdullah Şimşek
@Abdullah Şimşek
131.8K 633 1.86K
HALISDERLERGENELDE
HALISDERLERGENELDE
11 months ago
@HALISDERLERGENELDE
134.43K 419 508
Bitti
Bitti
10 months ago
@Bitti
208.99K 1.65K 1.61K
Ümit Memisoglu
Ümit Memisoglu
9 months ago
@Ümit Memisoglu
128.29K 1.42K 9.74K
Ümit Memisoglu
Ümit Memisoglu
9 months ago
@Ümit Memisoglu
192.9K 2.16K 10.6K
Mustafa Bozburun
Mustafa Bozburun
8 months ago
@Mustafa Bozburun
986.9K 12.28K 90.96K
Ümit Memisoglu
Ümit Memisoglu
8 months ago
@Ümit Memisoglu
131.4K 1.39K 13.6K
Emre Balım
Emre Balım
7 months ago
@Emre Balım
141.5K 319 422
Ümit Memisoglu
Ümit Memisoglu
7 months ago
@Ümit Memisoglu
174.1K 1.78K 9.06K
MackaliKadir61
MackaliKadir61
7 months ago
@MackaliKadir61
135.42K 713 3.51K
yaziyolcusu
yaziyolcusu
6 months ago
@yaziyolcusu
274.5K 2.21K 10.8K
oktay tufekci
oktay tufekci
6 months ago
@oktay tufekci
3K 8 81
Batuhan Ulu
Batuhan Ulu
6 months ago
@Batuhan Ulu
3.61K 149 83
🇹🇷
🇹🇷
6 months ago
@🇹🇷
10.36K 282 287