badakhshi

1.58M views
Tik Toker
Tik Toker
1 year ago
@Tik Toker
315 80 4
Tik Toker
Tik Toker
1 year ago
@Tik Toker
385 24 3
Tik Toker
Tik Toker
1 year ago
@Tik Toker
49 5 1
Tik Toker
Tik Toker
1 year ago
@Tik Toker
12 3 0
Tik Toker
Tik Toker
1 year ago
@Tik Toker
480 24 33
𓆩•.ʙᗩᴅ ʙOʏ.•𓆪
@𓆩•.ʙᗩᴅ ʙOʏ.•𓆪
299 2 1
Tik Toker
Tik Toker
1 year ago
@Tik Toker
14 1 0
{زینت🥀}
{زینت🥀}
7 months ago
@{زینت🥀}
921 66 2
{زینت🥀}
{زینت🥀}
6 months ago
@{زینت🥀}
594 103 6
TAHoO
TAHoO
4 months ago
@TAHoO
937 0 2
🅰🅻🅸_🅹 🅰 🅽
@🅰🅻🅸_🅹 🅰 🅽
663 10 4
Yassna
Yassna
4 months ago
@Yassna
1.76K 79 37
AfghanJamz
AfghanJamz
4 months ago
@AfghanJamz
74 3 1
AfghanJamz
AfghanJamz
4 months ago
@AfghanJamz
58 1
Satar_pjr
Satar_pjr
4 months ago
@Satar_pjr
1.06K 406 2
AfghanJamz
AfghanJamz
3 months ago
@AfghanJamz
45 1 1
🇦🇫❤🇩🇪
@🇦🇫❤🇩🇪
1.86K 104 16
TAHoO
TAHoO
2 months ago
@TAHoO
844 0 6
S4͜͡K・Tokyo
S4͜͡K・Tokyo
2 months ago
@S4͜͡K・Tokyo
1.58K 117 30
sadaf
sadaf
1 month ago
@sadaf
2.37K 65 127
Satar_pjr
Satar_pjr
4 weeks ago
@Satar_pjr
1.42K 234 3
Abdul Karim Badakhsh
@Abdul Karim Badakhsh
6.26K 39 48
Abdul Karim Badakhsh
@Abdul Karim Badakhsh
2.1K 17 32
Fateme.sharifi
Fateme.sharifi
1 week ago
@Fateme.sharifi
3.47K 55 21